Діалог та публічні консультації: як співпрацювати з громадянським суспільством ефективно
Шлях до згуртованого суспільства

ВАРТІСТЬ

безоплатно

НАВЧАННЯ

ФОРМАТ КУРСУ:

асинхронний

ТРИВАЛІСТЬ:

60 академічних годин

К-СТЬ МОДУЛІВ:

7

МОВА:

українська

Про курс

Курс покликаний підвищити рівень професійних компетентностей публічних службовців, сформувати  знання, уміння та навички для ефективного виконання завдань з забезпечення діяльності органів державної влади з проведення публічних консультацій.

Для кого цей курс?

Публічних службовців

Представників громадянського суспільства

Очікувані результати навчання

Знання:

 • засад розв’язання конфліктів на основі інтересів;
 • інструментів та технологій комунікації;
 • основних механізмів та інструментів взаємодії з громадськістю під час формування та реалізації державної політики;
 • міжнародних стандартів та законодавства у відповідній сфері;
 • особливостей публічних консультацій (коли, для чого і як застосовуються);
 • особливостей діалогу як механізму взаємодії (коли, для чого і як застосовується);
 • особливостей конфліктів, що можуть виникати в роботі з громадськістю, їх стадій та способів (стратегій) втручання;
 • кейсів застосування публічних консультацій з діалоговим підходом, діалогу, інших інструментів розв’язання конфліктів в роботі органів влади з громадськістю;
 • методик психологічної самопідтримки у процесі взаємодії з громадськістю та роботи з людьми у стані напруги

Уміння:  

 • виявляти конфлікти між стейкголдерами;
 • спрямовувати зусилля стейкголдерів на пошук зони спільності у темі публічних консультацій з метою трансформації непорозуміння в  конструктивну  взаємодію на основі інтересів;
 • обирати механізми взаємодії (консультації / діалог / інші), зокрема в конфліктних ситуаціях;
 • організовувати процес підготовки та проведення публічних консультацій / діалогу;
 • застосовувати інструменти та технології комунікації з урахуванням вимог збереження нейтральності та конфіденційності;
 • взаємодіяти з представниками громадськості, враховуючи їх психологічних стан

Навички:

 • побудови конструктивної та ефективної ділової комунікації;
 • визначення та аналізу заінтересованих сторін для потреб публічних консультацій і діалогу;
 • аналізу конфліктів, вибору способів (стратегій) втручання;
 • аналізу та вибору результативних форматів публічних консультацій / діалогу, у тому числі в конфліктній ситуації;
 • підготовки порядку проведення, запрошення та інших матеріалів публічних заходів у межах публічних консультацій / діалогу;
 • організації окремих форматів неформалізованих обговорень (світове кафе, майстерня майбутнього тощо);
 • супроводу групових обговорень;
 • активного слухання, рефреймінгу та інших інструментів спілкування

ЛЕКТОРИ

Проценко Діана
Медіаторка, правник та тренерка старший викладач кафедри приватного права, Правничий факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія»
⟶ Профіль лектора
Наталія Мудрак
тренерка, фасилітаторка діалогів
⟶ Профіль лектора
Наталія Окша
заступниця директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю, завідуюча відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, викладачка Вищої школи публічного управління; тренерка, фасилітаторка
⟶ Профіль лектора
Тетяна Андрійчук
Заступниця завідуючого відділом Департаменту інформацію та взаємодії з громадськістю Секретаріату КМУ; кандидатка політичних наук; старша викладачка Києво-Могилянської школи врядування ім. Андрія Мелешевича, викладачка Вищої школи публічного управління; тренерка, фасилітаторка
⟶ Профіль лектора

Програма курсу

Модуль 1.Загальні засади, міжнародні стандарти та національне нормативно-правове регулювання публічних консультацій

Тема 1. Міжнародні стандарти громадської участі

Тема 2. Поняття публічних консультацій

Тема 3. Українські стандарти проведення публічних консультацій

Модуль 2.Інститути громадянського суспільства, бізнес та інші заінтересовані сторони (стейкголдери). Аналіз стейкголдерів

Тема 4. Стейкголдери: визначення та аналіз. Ч.1.

Тема 5. Стейкголдери: картування та аналіз Ч.2Модуль 3.Формати публічних консультацій

Тема 6. Формати публічних консультацій. Ч.1.

Тема 7. Формати публічних консультацій Ч.2.Модуль 4.Теоретичні аспекти роботи з конфліктами

Тема 8. До розуміння ефективної взаємодії через розуміння основ конфліктології

Тема 9. Основи втручання та/чи ініціювання та супроводу суспільного діалогу між стейкголдерами - прагнучи до консенсусу

Тема 10. В основі всього - незадоволені потреби - знайти і допомогти задовольнити (айсберг)Модуль 5.Основи побудови діалогу зі стейкголдерів

Тема 11. Поняття і принципи діалогу

Тема 12. Будьте знайомі і будьте в контакті. Основи дизайну процесу обговорення

Тема 13. Час і місце для діалогу, тема

Тема 14. Управління змінами

Тема 15. Складання запрошенняМодуль 6.Основи професійної ефективної комунікації

Тема 16. Як спілкуватись професійно

Тема 17. Функціональні запитання

Тема 18. Активне слухання

Тема 19. Інструменти трансформації комунікації у конструктивнішу

Тема 20. Довіра і відносиниМодуль 7.Основи організації та фасилітації групового обговорення, роботи

Тема 21. Подія. Основи фасилітації групового обговорення

Тема 22. Підготовка події

Тема 23. Секрети побудови простору

Тема 24. Початок зустрічі (події) 

Тема 25. Інтерактивна зустріч з використанням ІТ-інструментів

Тема 26. Інтерактивна зустріч у аналоговому виконанніФОРМАТ КУРСУ

Тривалість курсу

Курс складається з семи модулів, які ви можете проходити в будь-який час та в зручному для себе темпі.

Формат навчання

Загалом курс містить 26 відеолекцій. Кожен модуль складається з відеолекцій і тестових завдань для  перевірки засвоєння матеріалу.
Сертифікат
Для отримання сертифікату про проходження курсу вам необхідно набрати мінімум -- бал за тестові завдання

Мова викладання:
українська

Відгуки

Степурко Тетяна

Особисто мені курс сподобався!

Партнери